datsugoku tshirt

Datsugoku

$40.00

“Datsugoku Hiroshima satsujinshû” // “Escaped from Hiroshima Prison”. Crazy yakuza movie from the 70’s with Hiroki Matsukata.

SKU: N/A Categories: , Tag: